Embryotransplantatie

Embryotransplantatie bij het paard is een voortplantingstechniek waarbij een embryo van een waardevolle donormerrie wordt uitgespoeld en overgeplant in een draagmerrie. Het biedt de kans nakomelingen te krijgen van:
• Merries die zelf (op hoog niveau) actief zijn in de sport
• Merries die zelf niet (meer) in staat zijn om een veulen op de wereld te zetten
• Merries waarvan het wenselijk is meerdere nakomelingen in één seizoen te krijgen
De draagmoeder speelt een cruciale rol in dit proces. Bij Care4Mare wordt er alles aan gedaan om goede, vruchtbare draagmoeders beschikbaar te stellen en met de merriebegeleiding van Dier-N-artsen wordt eveneens niets aan het toeval overgelaten.