Condities en voorwaarden

  • Er wordt gewerkt met een ‘overeenkomst embryotransplantatie’, die ondertekend en via de mail teruggestuurd moet worden naar Care4Mare 14 dagen na het succesvol aanslaan van de embryo.
  • De kosten voor de verhuur van de draagmoeders bedraagt € 3.350,- (excl.BTW).
  • De kosten voor de volledige merriebegeleiding (incl. overzetten embryo) zijn hierin niet opgenomen, dit wordt rechtstreeks gefactureerd door Dier-N-artsen.
  • Facturatie van Care4Mare vindt plaats per e-mail.
  • Voor de volledige algemene voorwaarden klik hier.
  • Bezoek alleen op afspraak.

Phone 0031-(0)162- 748062